The Mentalist litter...

Två veckor gamla, ögon och öron öppna. Alla kravlar de sig runt och kämpar intensivt för att ta sig fram.