Standardsida

Om rasen Chesapeake Bay retriever

 

Chesapeake Bay retriever är en amerikansk ras som har sitt ursprung i Chesapeake Bay, Maryland. Bukten är en största på den amerikanska östkusten och i området där färskvatten och saltvatten möts skapar den hem för tusentals olika arter av växter och djur. En stor mängd flyttfåglar stannar också här vilket gör detta till en idealisk plats att jaga sjöfågel. Chesapeake bay är relativt grund och allt medan årstiderna växlar bjuder den på såväl träskmarker som isiga vatten. Sitt namn har bukten fått efter det som dess första invånare (Native American), på språket Algonquin kallade platsen;Chesepiooc. Det sägs allmänhet översatt betyd betyda ”Great Shellfish bay”. ”Great Water” och ”Big Many rivers” är två andra tolkningar som förekommer.

Retrieve betyder att hämta tillbaka, och det är precis vad en retriever gör; hämtar den skjutna fågeln. Här ligger den gemensamma nämnaren hos våra sex retriever raser, som alla sedan har olika usprung som format dem till vad de är i dag.

 

 

Historik
Chesapeaken är en amerikansk ras. År 1807 förliste en engelsk brigg utanför Marylands kust. Lyckligtvis räddades hela besättningen, tillsammans med två Newfoundlandsvalpar, av ett amerikanskt fartyg. Den ena valpen var en rödaktig hane kallad Sailor. Den andre en svart tik, som döptes till Canton efter det räddande fartyget. Valparna växte upp i området runt Chesapeake Bay, där de på grund av sin vattenpassion användes som apportörer vid sjöfågeljakter. Dessa två hundar parades troligen aldrig med varandra, men räknas ändå som grunden till dagens chesapeake. Vid Cheapeake Bay, med sitt stormiga och iskalla vatten, behövdes hårdföra apportörer, som kunde arbeta under de hårdaste förhållanden. Dessa krav gjorde att endast de starkaste individerna kom att användas i aveln. Chesapeaken erkändes som officiell ras 1918. Den första chesapeaken som importerades till Sverige, kom hit 1973. Det var tiken Chesachobees Echo, uppfödare Mrs. Mildred Buccholz, Florida, USA.

Raskarakteristik
Chesapeaken är en robust hund med mångsidig användning, som imponerar mer med sin kraft än genom sin skönhet. Rasen betecknas ofta som hård, men mera rättvisande är att tala om envishet, kombinerat med intelligens, snabb uppfattningsförmåga, lojalitet och stor önskan att vara till lags. Sin tillgivenhet för familjen visar chesapeaken inte minst genom att vakta hus och hem. Vaktinstinkten bör dock knappast uppmuntras eftersom enbart närvaron av en stor och bestämd chesapeake räcker för att hålla ovälkomna besökare på avstånd. Chesapeakens egenskaper att ofta "skratta" kan stundom kanske uppfattas som skrämmande, men "skrattet" är bara ett uttryck för kärlek och undergivenhet. En chesapeake är en intensiv personlighet, som fordrar en fast hand, hundkännedom och sunt förnuft, för att det skall gå att få ut det mesta och det bästa av den.

Apporterande fågelhund
Den här hunden är först och främst en utpräglad jakthund. Den kan användas vid duvjakt, på morkullepasset och vid fasanklapp. Men det är framförallt under sjöfågeljakt, som chesapeaken genom sin stora vattenpassion kommer bäst till sin rätt. Särskilt när det gäller att arbeta under svåra förhållanden visar den sin särklass. På jaktprov är rasens goda markeringsförmåga en fördel men även på ett jaktprov kommer chesapeaken bäst till sin rätt vid vattenarbetet.

Eftersökshund
Chesapeaken är med sin goda näsa och sitt lugna arbetsätt mycket lämpad som eftersökshund. Eftersök innebär att hunden förd i lina skall spåra upp trafikskadat eller skadeskjutet vilt. En hund som skall bli en praktiskt användbar eftersökshund måste få kontinuerlig träning. De positiva egenskaperna som chesapeaken uppvisar i andra sammanhang, gör den också trevlig att tävla med på viltspår.

Lydnads- och brukshundsprov
För att nå goda resultat under lydnadsträningen gäller att ta vara på den arbetsvillighet och samarbetsvilja som hunden visar. Det en motiverad chesapeake en gång lärt sig, glömmer den aldrig. När det gäller bruksprovens specialgrenar har chesapeaken de bästa naturliga förutsättningarna för spår, sök och apport.

Drag- och klövjehund
Eftersom chesapeaken är en stor och stark hund med en päls som tål kyla och väta, är den lämplig även som draghund och klövjehund. I dessa funktioner kommer arbetsvilligheten, styrkan och uthålligheten väl till pass. Dess smidighet och balanssinne är också ovärderliga egenskaper då det gäller att bära tunga klövjeväskor. Övernattningar i det fria medför inga problem - varken sommar eller vinnter.

RAS

http://chesapeakesweden.org/data/documents/RASSPECIFIKA=20AVELSSTRATEGIER=20F=C3=96R=20CHESAPEAKE=20BAY=20RETRIEVER.pdf