Köpa valp från oss

Målet med vår uppfödning är att avla fram bra och sunda hundar.

Vad menar vi med det då?

En bra Chesapeake är en hund som foljer rasstandarden i alla hänseenden. Den har en exteriör som medger att den kan göra ett fullgott arbete, och en mentalitet som inte avviker för mycket åt vara sig det ena eller andra hållet. En korrekt byggd hund är i många hänseenden ochså en sunt balanserad hund, med vinklar som harmonierar och massa som står i relation till hundens stomme och storlek Dual purose är det vi strävar efter. Det innebär att de hundar vi visar i ringen också är de vi jagar med och vice versa.

Är en sund hund en frisk hund, och vad menar vi med frisk?

Målet för de allra flesta uppfödare är också givetvis att avla fram hundar som inte föds sjuka eller bär med sig anlag som senare kan generera i allvarliga komplikationer och lidande för hunden. Varje rasklubb har i uppdrag att kartlägga aveln och däefter formulera rasspecifika avelsstrategier RAS. Denna uppdateras med fastställt intervall beroende på vad klubben behöver arbeta med. 

 

 

Avel är inte så enkelt som det kanske låter , det är

 

 

under construction