The Mentalist litter...

Whos the boss?..Tjejjerna gnabbas...bäst att ta till flykten!